Publikationer

 • 2006 – Gullberg, Anders, red. Tensta utanför mitt fönster: ingång till TenstaBo 06. Stockholm: Stockholmia förlag. 10153391.
 • 2003 – Hot eller bot? – stadens roll i en hållbar utveckling. (medförfattare). 8755402
 • 2002 – Rum för framtiden. (medförfattare). 9151964.
 • 1999 – I vuxenlivets väntrum. (medförfattare). Umeå: Boréa. 7778284.
 • 1998 – Nätmakt och maktnät. Den nya kommunaltekniken i Stockholm 1850-1920. 3175613.
 • 1998 – City building regimes in post-war Stockholm. (medförfattare). 3110557.
 • 1998 – Spelet om Nedre Norrmalm.
 • 1997 – Power struggles in the making and taking of rent gaps.
 • 1996 – Regionalt underskott inom arbetslöshetsforskningen. 2506889.
 • 1989 – Bilen som första stadsmakt: hypoteser om en efterkrigshistoria. 858432.
 • 1987 – Reformförsök och planeringsansträngningar. 7418065.
 • 1986 – Fram för sanningen om regionalpolitiken: bidrag till utvärderingsmetodologin. 7792474.
 • 1984 – Det fängslande planeringstänkandet och sökandet efter en verklighetsutväg. Stockholm: SALG. 453211.
 • 1978 – Planeringsteoretiska försök. 372872.
 • 1972 – Till den svenska sociologins historia. Kriterium. Stockholm: Unga filosofer. 93886.
 • 1969 – U-länder i läroböcker. (medförfattare). 676246.