Stadsbyggnadsprocesser, samhällsplanering och livet i staden