Bostadspolitik, fastigheter och markfrågor

Med fördelningen av bostäder följer också fördelningen av mycket annat av detta livets goda. Läs om hur det fungerar och vad som kan göras åt problemen.

1981 Konkurrens och samverkan i storstaden, Bostadsmarknaden som nyckel Föredrag med förslag till hur förändringar på bostadsmarknaderna ska förstås och analyseras, samt en formulering av bostadsfrågan som ett kollektivt dilemma.

2001 Byggare i Stockholm. Byggmästarerollen under 1900-talet tillsammans med Eva Rudberg.

2010 Tre turbulenta decennier 1980–2012. Rapsodi från Stockholms bygg- och fastighetsvärld tillsammans med Mats Pemer. En påminnelse om de omvälvande förändringar som skett för inte så länge sedan. Kan också läsas som en berättelse om hur dagens (2016) kris byggts upp.

2015 Ljuset i tunneln – bostadsfrågan år 2050 Beställd framtidsspaning för diskussion med bostads- och it-minister Memet Kaplan i Malmö den 20 mars. Genren öppnar möjligheter att föra fram angelägna reformer som idag ter sig som politiskt omöjliga.