Hem

Urbancity

Läs | Detta händer | Därför blir

Läs

Här, under rubriken Urbancity, skriver jag om viktiga samhällsfrågor ofta utifrån ett stadsinriktat perspektiv, presenterar forskning och prövar preliminära idéer.

Anders Gullberg — kritisk urbanist och samhällsplanerare. Arbetar med historiska och framåtblickande perspektiv.

Detta händer

Snabb omstöpning av samhällsfunktioner och livsformer i spåren av

  • konfrontationer mellan klimatomställning och kolsamhällets profitörer och bekvämlighetsfångar
  • tilltagande koncentration av makt och materiellt välstånd samtidigt som allt fler undgår det extrema armodet
  • den mognande tredje industriella revolutionen med en allestädes tillgänglig, uppkopplad och decentraliserad datakraft, ett människornas och tingens internet och en långtgående robotisering och övervakning

I växande och starkt segregerande storstäder tar sig globala trender lokala och avläsbara uttryck. Där möts människor och strömningar i överraskande kombinationer.

Därför blir

kritisk analys och ett långt tidsperspektiv framåt och bakåt allt viktigare — att söka de underliggande mekanismerna bakom ytans sken, att se vart vi är på väg och att skapa de konkreta visioner som skulle kunna ändra förloppet där så behövs.