Hem

Urbancity

Läs | Detta händer | Därför blir

Läs

Här skriver jag om viktiga samhällsfrågor utifrån ett kritiskt-konstruktivt och systemanalytiskt perspektiv.

Anders Gullberg – framtidsinriktad teknikhistoriker och sociolog.

Detta händer

Den självförvållade globala uppvärmningen ställer de mänskliga civilisationerna inför en aldrig tidigare skådad utmaning. Att åstadkomma en globalt omfattande målstyrd samhällsomvandling inom loppet av något decennium.

  • utsikterna är inte lovande
  • under ett halvsekel har makt och legitimitet förskjutits från civil och offentlig sektor till den privata och vinstdrivande. Detta har undergrävt tilltron till nödvändiga kollektiva insatser och handlingar
  • samtidigt ger den fjärde industriella revolutionen för första gången möjligheter att samfällt influera skeenden över hela jorden när allt fler människor och ting ständigt är uppkopplade, möjliga att övervaka och påverka. Hittills har gigantiska amerikanska och kinesiska digitala plattformsbolag dominerat utvecklingen i en kamp om vinster och marknadsmakt. Därtill flyttar säkerhetstjänster fram sina positioner i en övervakning och kontroll av allt och alla.
  • den avgörande frågan är kontrollen över internet och den sammanvägning av intressen som där sker på sätt som liknar biologiska ekosystem. I dessa styr evolutionära principer. I de digitala systemen är det de dominerande algoritmernas herrar som har makten. Det är här samhälleliga mål måste göra sig gällande om klimatomställning och en rättvisare värld ska ha en chans.
Därför blir

kritisk-konstruktiv analys och det långa tidsperspektivet framåt och bakåt allt viktigare – att söka logiken, mekanismerna och institutionella förhållanden bakom det som sker. Utmaningen är att förstå vart vi är på väg och skapa de konkreta visioner som skulle kunna förhindra de katastrofer som allt tydligare avtecknar sig på den inte alltför avlägsna horisonten.